A Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda Magyarország egyik vezető ügyvédi irodája a társaságok összefonódásával és felvásárlásával kapcsolatos tranzakciók terén.

Az Iroda több jelentős magyar privatizációs tranzakcióban közreműködött, a bankok, a telekommunikáció, az olajipar és a gázszolgáltatás és más iparágak területén, mint például az élelmiszer-feldolgozás, a gyógyszeripar és az agrokémia. Az Iroda összefonódásokra és felvásárlásokra irányuló tevékenysége felöleli társaságok képviseletét a felvásárlások strukturálása és megvalósítása során, és a felvásárlások során felmerülő jogi kérdések kapcsán történő széleskörű tanácsadást, a tárgyalásokon való közreműködést és a tranzakciós dokumentumok elkészítését.

A Bán, S. Szabó, Rausch & Partners társasági összeolvadásokkal és felvásárlásokkal kapcsolatos gyakorlata magában foglalja:

Tranzakció strukturálása:
Tanácsadás az ügyfelek részére egy ügylet strukturálásának jogi vetületei tekintetében, ideértve különféle részvény és eszköz értékesítési tranzakciókat, valamint társasági átalakulásokat.

Szándéknyilatkozat:
Szándéknyilatkozatok és titoktartási megállapodások készítése és tárgyalása.

Jogi átvilágítás:
Különféle iparágak jelentős társaságainál jogi átvilágítás lefolytatása; tanácsadás az eladó társaság részére adatszoba dokumentáció összeállításában.

Tranzakciós dokumentáció:
Tranzakciós dokumentáció készítése különböző tranzakciók tekintetében, mint például üzletág átruházás (ideértve előfizetői bázis átruházását), üzletrész átruházás, részvény átruházás, vegyesvállalatok és kiszervezések.

Nemzetközi tranzakciók:
Képviselet jelentős nemzetközi tranzakciókban, helyi irodaként, vagy vezető irodaként.

Privatizációk:
Ügyfelek képviselete és tanácsadása különböző privatizációs ügyletekben.

PPP Tranzakciók:
Tanácsadás jelentős PPP tranzakciók tekintetében.